• banner.jpg

עמוד הבית

ברוכים הבאים לאתר חברת סמו ירוחם שיווק בע"מ.
 
האתר בבניה ויעלה במלואו בקרוב... 

 

קבוצה גרמנית/ספרדית אשר מתמחה בהקמת פרויקטים סולארים פוטיו וולטאים. לקבוצה נסיון עשיר של עשרות מגה-וואטים מותקנים ברחבי אירופה. בבעלות הקבוצה ....מפעל לייצור פאנלים ARINNA

לפרטים נוספים«

קבוצה גרמנית/ספרדית אשר מתמחה בהקמת פרויקטים סולארים פוטיו וולטאים. לקבוצה נסיון עשיר של עשרות מגה-וואטים מותקנים ברחבי אירופה. בבעלות הקבוצה ....מפעל לייצור פאנלים ARINNA

לפרטים נוספים«

קבוצה גרמנית/ספרדית אשר מתמחה בהקמת פרויקטים סולארים פוטיו וולטאים. לקבוצה נסיון עשיר של עשרות מגה-וואטים מותקנים ברחבי אירופה. בבעלות הקבוצה ....מפעל לייצור פאנלים ARINNA

לפרטים נוספים«